Prov Reglementscommissie

28 Mei Prov Reglementscommissie

Uitnodiging voor de vergadering van maandag 4 juni 2018.

Bespreking verslag vergadering van 11 mei 2018

  1. Briefwisseling
  2. Nieuws van het Overlegorgaan Voetbal Vlaanderen (O.O.V.V.)
  3. Agenda Vlaamse Studiecommissie van 7 juni 2018
  4. Agenda Nationale Reglementscommissie van 11 juni 2018
  5. Varia
Geen reacties

Geef een reactie