Samenstelling

Raad van bestuur

Marc Van Craen

Voorzitter
Vz Voetbal Vlaanderen en Voorzitter  LAVA

Frans Van Breda

Ondervoorzitter, Lid dagelijks bestuur LAVA
Gewest Turnhout

Frank Van Brabant

Ondervoorzitter – Lid dagelijks bestuur LAVA
Gewest Noorderkempen

Jozef Bruynseels

Penningmeester – Lid dagelijks bestuur LAVA
Gewest Antwerpen

Ferdinand Brems

Secretaris – Lid dagelijks bestuur LAVA
Gewest Geel-Mol

Bart Timmermans

Voorzitter Provinciaal Comité – Woordvoerder VSC en Delegatieleider Algemene Vergadering Voetbal Vlaanderen en KBVB

Jan Govaerts

Voorziter Bureau Arbitrage

Chris Zoldermans

Lid PC

Walter Nees

Vrouwenvoetbal

Luis Asselberghs

Lid PC

Stanny Meskens

gewest Rupel/Klein Brabant

Karel Vanwesenbeeck

RvB VV

Therese Meisters

gewest Lier/Herentals

Herman Geerts

gewest Mechelen/RKB

Robert Devos

Bureau Arbitrage

Alfons Taels

Referees United