Peter Croes

Toezicht op alle taken van het provinciaal secretariaat.

Eindverantwoordelijkheid betreffende de werking van het provinciaal secretariaat.

algemeen beheer van de provincie, en dit in overleg en samenwerking met de leden van het Uitvoerend Comité, de voorzitters van de verschillende instanties en de Senior Regional Manager. Steeds in overeenstemming met hun beslissingen.

Zittingen P.C. en Bureau Arbitrage

bijwonen allerhande meetings.

relatie en communicatie met clubs, scheidsrechters, pers en publiek.

vertegenwoordiging van de provinciale instanties.