Provinciaal comité

Het Provinciaal Bureau

GROEPSFOTO

Groepsfoto
Bart

BART TIMMERMANS

Voorzitter Provinciaal Comité

Organisatiecomité

Lid competitief voetbal

Chris

CHRIS ZOLDERMANS

1ste ondervoorzitter Provinciaal Comité

Organistiecomité

Lid competitief voetbal

HERMAN GEERTS

Organisatiecomité

Lid competitief voetbal

Gerda

GERDA SWAELEN

Organisatiecomité

Lid competitief voetbal

Guido

GUIDO DIRKX

Organisatiecomité

Lid recreatief voetbal

GERDA JANSEN

Organisatiecomité

Lid futsal

Luis

LUIS ASSELBERGHS

Tuchtcomité Kamer 1 – kamervoorzitter

Lid competitief voetbal

Frank

FRANK VAN BRABANT

Tuchtcomité Kamer 1

Lid competitief voetbal

Fred

FRED VAN LAER

Tuchtcomité Kamer 1

Lid competitief voetbal

Therese

THÉRÈSE MEISTERS

Tuchtcomité Kamer 1

Lid competitief voetbal

Eddy

EDDY PIRON

Tuchtcomité Kamer 1

Lid recreatief voetbal

Jan

JAN VAN LEUVEN

Tuchtcomité Kamer 1

Lid recreatief voetbal

Thierry

THIERRY POTVIN

Tuchtcomité Kamer 1

Lid futsal

Stan

STAN ELST

2de ondervoorzitter Provinciaal Comité

Tuchtcomité Kamer 2 – kamervoorzitter

Lid competitief voetbal

Jos

JOS WEYTS

Tuchtcomité Kamer 2

Lid competitief voetbal

WERNER VERWERFT

Tuchtcomité Kamer 2

Lid competitief voetbal

Danny

DANNY FAES

Tuchtcomité Kamer 2

Lid competitief voetbal

Ludo

LUDO VANDEVELDE

Tuchtcomité Kamer 2

Lid recreatief voetbal

Erik

ERIK ROEF

Tuchtcomité Kamer 2

Lid recreatief voetbal

Yves

YVES GARNIER

Tuchtcomité Kamer 2

Lid futsal